L’Ajuntament de Vic, obre convocatòria dsubvencionse subvencions per entitats sense ànims de lucre, destinades a projectes d’interès social.

El passat 6 d’abril de 2017, es van publicar les bases específiques reguladores per la concessió de subvencions per a les entitats sense ànims de lucre de la Ciutat de Vic inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Vic.

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles entitats sense ànims de lucre de Vic que vulguin realitzar programes o projectes d’interès social a Vic que sumin, complementin i donin suport a serveis de competència municipal en aquest àmbit o siguin d’interès públic local i dins l’anualitat de referència de la convocatòria.

La documentació s’haurà de presentar de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vic. El termini de presentació serà d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria (corresponent a la data de publicació de l’anunci al BOP).

Podeu consultar les bases de la convocatòria a l’apartat de Recursos > Ajuts, premis i subvencions les bases de la convocatòria de la subvenció.

Com ja és habitual, des de l’equip de Ciutadania restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte, comentari o informació addicional que pugueu necessitar a ciutadania@vic.cat o 93.886.21.00 (extensió 21206).

Convocatòria de subvencions per a entitats sense ànims de lucre per a la realització de projectes d’interès social
Etiquetat a: