El passat 8 de juny es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ PRE/1296/2017, de 6 de juny, per la qual s’obre la convocatòria pública per a la concessió de subvencions pluriennals a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes corresponent a l’any 2017.

Podeu consultar les bases i la convocatòria als següents enllaços:

En concret es financen projectes que:

  • impulsin, planifiquin i executin accions d’inserció laboral de dones,
  • tinguin per objectiu marc l’eradicació de la violència masclista,
  • generin actuacions concretes per garantir i defensar els drets de les dones,    especialment per a aquelles amb major vulnerabilitat, o desenvolupin accions de coeducació.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària és de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la Resolució al DOGC.

Convocatòria de l’Institut Català de la Dona- Subvencions per projectes d’igualtat de gènere