ÀMBIT SOCIAL

Subvencions per a projectes de cooperació i desenvolupament del Consell Comarcal

En aquesta convocatòria el Consell Comarcal prioritza les accions de cooperació al desenvolupament en aquells països en vies de desenvolupament d’on provenen la majoria dels immigrants que actualment resideixen a Osona, així com les entitats de cooperació d’Osona que participen activament en les activitats de solidaritat i sensibilització que es fan a comarca.
Termini: 16 d’agost
Més informació


Premis d’Actuació Cívica de la Fundació Carulla

La Fundació Carulla convoca la XXXIV edició dels Premis d’Actuació Cívica que volen donar a conèixer i distingir la tasca de persones que han actuat i actuen al servei de la identitat nacional en els diversos àmbits de la vida i de la relació humana.
Termini: 22 juliol
Més informació


Subvencions del Programa integral de foment de l’emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn.

Mitjançant aquest Programa es volen facilitar recursos i serveis de manera integral per a la creació d’empreses per tal que les persones emprenedores puguin crear, consolidar i fer créixer la seva empresa. Obert també a entitats sense ànim de lucre.
Termini: 22 de juliol
Més informació


Convocatòria de premis a projectes locals de lluita contra l’estigma en salut mental 2016

Obertament obre una nova convocatòria d’ajuts per a actuacions que tinguin com a objectiu la millora de les actituds i els comportaments vers les persones amb problemàtica de salut mental.
Termini: 21 d’octubre
Més informació


Petits amics Grans famílies

Amics de la Gent Gran i la Fundació Joaquim Molins Figueras ens conviden a dissenyar i executar un projecte solidari en el qual els nens i nenes de l’escola, conjuntament amb les seves famílies, interactuin amb gent gran del seu barri i/o entorn.
Termini: 30 d’octubre
Més informació


Premi internacional Jaime Bunet a la promoció dels drets humans 2016

La Fundació Brunet de la Universitat Pública de Navarra convoca una nova edició d’aquest premi per promoure i difondre la defensa dels drets humans i per contribuir a la eradicació de les situacions o tractes inhumans o degradants, vulneradors dels drets inherents a la dignitat de la persona.
Termini: 30 de setembre
Més informació


Subvencions a programes dirigits a persones immigrants nacionals de tercers països 2016

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social convoca subvencions per al desenvolupament de programes orientats a intervenir les necessitats específiques de la població immigrant derivades de la diversitat d’origens culturals i de les seves circumstàncies especials.
Termini: 25 de juliol
Més informació


XXIX Premi Internacional Catalunya

El Departament de la Presidència convoca una nova edició d’aquest premi amb la finalitat de reconèixer les persones que contribueixen decisivament amb el seu treball creador a desenvolupar els valors culturals, científics o humans arreu del món.
Termini: 31 de desembre
Més informació


Premi Àmbit de la infància de la Fundació Agrupació 2016

La Fundació Agrupació premia un projecte de recerca de base científica que es vulgui portar a terme sobre prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties i accidents en l’àmbit de la infància.
Termini: 16 de setembre
Més informació


CULTURADdansa. Premi a la creació en dansa

VICCC posa en marxa “Ddansa”, un certamen de caràcter nacional que neix amb l’objectiu de promoure i potenciar la creació en l’àmbit de la dansa a Catalunya. Al mateix temps el projecte busca captar nous públics per la dansa contemporània i dotar les companyies, coreògrafs i ballarins de recursos per consolidar la seva trajectòria artística.
Termini: 30 d’octubre
Més informació


Subvencions a la producció editorial en català i en occità 2016

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) convoca subvencions per tal de donar suport a les empreses editores en català o occità, per tal de garantir la producció i diversificació editorial en aquestes llengües.
Termini: 2 de novembre
Més informació


Ajuts a la distribució i explotació d’espectacles 2016

L’Institut Català de les Empreses Culturals convoca ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.
Termini: 15 de setembre
Més informació


Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2016

L’Institut del Teatre convoca una nova edició d’aquest premi amb l’objectiu de potenciar el treball dels joves creadors i intèrprets, oferint-los un ajut a la producció i a l’exhibició per tal de donar-los a conèixer i facilitar així la seva inserció laboral.
Termini: 15 de setembre
Més informació


Premi Ramon Barnils 2016

El Grup de Periodisme Ramon Barnils engega una nova edició d’aquest premi que vol promoure la informació documentada i contrastada per provocar la reflexió i l’anàlisi.
Termini: 3 de novembre
Més informació


4a edició del Premi Culturama innovació Social en Joventut

Culturama SL engega una nova edició d’aquest premi com a reconeixement a aquelles propostes que basen el seu desenvolupament en la cultura i l’art contemporani com a motor de canvi social.
Termini: 29 de juliol
Més informació


Ajuts a entitats sense ànim de lucre per a la millora de les instal·lacions i el equipament dels seus arxius 2016

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esports convoca subvencions a projectes de millora de les instal·lacions i equipament d’arxius d’àmbit estatal.
Termini: 1 d’agost
Més informació


Subvencions destinades als centres culturals i altres entitats de caire cultural representatives d’altres comunitats autònomes amb seu social a Catalunya
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge convoca subvencions a entitats que durant l’any 2016 hagin dut a terme activitats de foment, promoció i difusió de la llengua i la cultura catalanes entre els seus associats i la resta de la població de la seu social de l’entitat.
Termini: 15 de febrer 2017
Més informació


Premi Delfí Colomé de suport a la creació i producció de dansa catalana tradicional

Primera edició d’aquest premi que té com a objectiu promoure noves propostes que parteixin de la tradició i del llenguatge de la dansa d’arrel tradicional.
Termini: 31 d’agost
Més informació


EDUCACIÓ I CONEIXEMENT

Premi Participa a l’Escola 2016

El Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència convoca anualment aquest Premi per tal de reconèixer la tasca de les comunitats educatives en la cerca de fòrmules que fomentin la participació de l’alumnat.
Termini: 31 de juliol
Més informació


MEDI NATURAL

XXII Premi Natura

S’obre la convocatòria del XXII Premi Natura que reconeix el treball realitzat per les organitzacions vinculades al desenvolupament social, la cooperació, l’ajuda humanitària i la protecció de la naturalesa.
Termini: 30 de setembre
Més informació


Subvencions a projectes i activitats en matèria de medi ambient dins l’àmbit territorial de la província de Barcelona 2016

La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient, convoca subvencions a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre destinades a la sensibilització i participació ciutadana en matèria de medi ambient en l’àmbit local.
Termini: 27 de juliol
Més informació


Programa LIFE 2016. Subprograma Medi Ambient
La Comissió Europea convoca LIFE + Medi Ambient que dóna suport a projectes tecnològics que ofereixen importants beneficis ambientals.
Termini: 15 de setembre
Més informació


Programa LIFE 2016. Subprograma Acció pel Clima
La Comissió Europea vol donar suport a projectes que desenvolupin formes innovadores per respondre als desafiaments del canvi climàtic a Europa.
Termini: 7 de setembre
Més informació


COMERÇ

Subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda 2016

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) convoca subvencions en l’àmbit del comerç al detall, dels serveis, l’artesania, i la moda.
Termini: 26 de juliol
Més informació


*La majoria d’informacions facilitades són extretes del portal www.xarxanet.org

Ajuts, premis i subvencions