DGACC-convocatoria-subvencions-2017-2018-1En resposta de les diferents demandes de les entitats sense ànim de lucre, des del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, properament, tenen la voluntat de publicar les bases reguladores i la convocatòria de subvencions.

Les línies de subvencions previstes seran:

1. Programes estables d’activitat de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana, que realitzin associacions veïnals i entitats de gent gran vinculades a la xarxa d’equipaments cívics de la DGACC.

2. Programes de foment i promoció de voluntariat per a entitats censades al Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya

3. Projectes de caràcter cívic i comunitari per lluitar contra l’exclusió social, centrats en:

i) Projectes cívics-comunitaris

ii) Projectes de desenvolupament comunitari

iii) Projectes de lleure inclusiu

4. Programes d’activitat i projectes per la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya

5. Projectes d’enfortiment de l’associacionisme, a través de projectes i actuacions de millora interna de les entitats.

6. Programes formatius vinculats al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya, per a aquelles entitats reconegudes dins del Pla com escoles de formació.

Tanmateix, des de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya s’ha organitzat dues sessions informatives específiques sobre la nova convocatòria en relació als programes d’activitats i projectes comentats anteriorment, per tal que els potencials beneficiaris puguin començar a preparar les seves propostes.

Es demana que les entitats interessades en assistir-hi, cal que facin una inscripció prèvia, atès que l’aforament és limitat:

Dia: 26 de gener de 2017

Hora: 16:30 – 18:00h

Lloc:  Sala d’actes de la segona planta de la seu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Adreça:  Pg. Taulat 266 – 270, Barcelona

Formulari d’inscripció.

Dia: 27 de gener de 2017

Hora: 12:00 – 13:30h

Lloc: Sala d’actes de la segona planta del al seu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Adreça: Pg. Taulat 266-270 Barcelona

Formulari d’inscripció.

La DGACC dóna a conèixer les noves línies de subvenció per al 2017 i 2018
Etiquetat a: