A partir d’una enquesta a totes les entitats de Vic es vol dissenyar una estratègia que contribueixi a superar les mancances detectades

La ciutat de Vic es caracteritza per la fortalesa del seu teixit associatiu, un conjunt format per més de 300 entitats de tots els àmbits que representen una peça clau per atendre les diferents necessitats de la ciutadania, complementant i enriquint així la tasca que es fa des de l’Ajuntament.

L’arribada de la pandèmia de la COVID-19 va generar noves necessitats i en va accentuar les ja existents, on els efectes socials, econòmics i emocionals d’aquesta crisis també es van fer molt palesos en el dia a dia d’un actor indispensable per a la cohesió i el progrés de la ciutat com és el teixit associatiu. La seva resposta però va ser clau per superar uns primers mesos de grans dificultats, fent bandera una vegada més del seu compromís i solidaritat per ajudar a cobrir totes aquelles mancances o dificultats que va experimentar gran part de la població.

Al llarg de tot el 2020 les entitats sense ànim de lucre van fer grans esforços per seguir desenvolupant les seves activitats educatives, culturals, esportives i un llarg etcètera, mantenint viu el batec de Vic i sumant esforços per recuperar la normalitat el més aviat millor.

Si bé és cert que poc a poc s’ha anat tornant a la presencialitat tal i com ho demostra l’èxit de la 17a Mostra d’Entitats i Músiques de Vic celebrada el passat 8 de maig, més d’un any i mig de pandèmia i recessió econòmica han tingut importants conseqüències en el dia a dia de les associacions.

Amb l’objectiu de valorar quin ha estat l’impacte de la COVID-19 en el conjunt d’entitats sense ànim de lucre de Vic, l’àrea de Ciutadania ha posat en marxa una enquesta per conèixer amb detall quin és l’actual estat del teixit associatiu per, a partir d’aquí, dissenyar una estratègia que contribueixi a superar les dificultats partint de les necessitats reals i les preocupacions de les entitats de Vic.

 

Podeu accedir a l’enquesta clicant aquí

 

En el formulari es sol·licita informació detallada sobre una gran varietat de qüestions rellevants pel bon funcionament de les entitats i que s’han pogut veure afectades per l’actual context de pandèmia. Cal destacar també que en l’última pàgina s’ha reservat un espai perquè les entitats puguin fer arribar tots aquells comentaris i aportacions que consideren necessaris i que no s’hagin tractat durant l’enquesta. Amb això el que es persegueix és aconseguir una radiografia actualitzada i específica sobre l’estat actual de les entitats, partint de les seves pròpies valoracions, per tal que posteriorment es puguin dur a terme accions que reverteixin les dificultats detectades. Pel que fa als terminis, la recollida d’informació es realitzarà entre els mesos de juny i setembre per tal de poder fer una presentació dels resultats de cara al tercer trimestre d’aquest 2021.

Per a més informació podeu contactar amb l’àrea de Ciutadania a través del correu [email protected] o bé trucant al 680125454.

Es posa en marxa una enquesta per conèixer l’impacte de la pandèmia al teixit associatiu de la ciutat
Etiquetat a: