Què és un certificat digital?

És una certificació electrònica oficial per a persones físiques i per a representats de persones jurídiques, que vincula unes dades de verificació de signatura i en confirma la seva identitat electrònicament. Per tant, garanteix la identitat d’un subjecte i la seva representativitat. En aquest sentit, permet realitzar tràmits en línia amb plenes garanties jurídiques i signar els documents electrònics amb la mateixa validesa legal que la signatura manuscrita.

Per què és necessari el certificat digital per entitats sense ànim de lucre?

Des de l’octubre del 2018 les entitats que hagin de realitzar qualsevol tràmit amb les Administracions Públiques (ja sigui amb l’Ajuntament, la Generalitat o amb l’Estat) ho han de fer a través de mitjans telemàtics. Això significa que per sol·licitar subvencions, realitzar tràmits procediments a través del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o pagar impostos, entre d’altres,  és imprescindible que la vostra entitat disposi de Certificat Digital.

Quin certificat escollim?

Existeixen diversos certificats, però diferents motius considerem que la millor opció per les entitats sense ànim de lucre és el certificat digital de representant de persona jurídica que expedeix la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

Per aquest motiu hem elaborat un manual on s’explica pas a pas com obtenir-lo o renovar-lo. El trobareu aquí: Manual per obtenir el certificat digital 2022

Aquest manual s’ha elaborat des de l’àrea de Ciutadania de l’Ajuntament de Vic a partir d’informacions procedents de la pròpia FNMT, el CRAJ, Torre Jussana i Xarxanet. Per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de [email protected] o bé trucant al 938862100 extensió 21206

Manual per obtenir i descarregar el certificat digital per entitats sense ànim de lucre
Etiquetat a: