Recordem que les entitats inscrites al RMEV estan obligades a notificar a l’Ajuntament qualsevol canvi que es produeixi en les dades que consten al registre

El Registre Municipal d’Entitats de Vic (RMEV) té com a objectiu proporcionar informació fiable a l’Ajuntament sobre el nombre d’entitats i associacions que actuen al municipi, la seves finalitats i  els seus representants, entre d’altres. Això li permet tenir una imatge fidel de la realitat associativa per poder dur a terme una política municipal correcte de suport a l’associacionisme i la participació ciutadana.

La inscripció en aquest Registre comporta un seguit de drets i avantatges per les entitats com ara la possibilitat de rebre subvencions, la utilització d’equipaments municipals o la divulgació de les seves activitats a través dels espais de comunicació/informació de l’Ajuntament.

De la mateixa manera, implica certes obligacions. Una d’elles és que les entitats i associacions han de notificar a l’Ajuntament qualsevol modificació que duguin a terme sobre les dades que consten al registre, com podria ser  una actualització dels estatuts o dels membres que formen la junta directiva. Aquests canvis s’han de comunicar dins del mes següent al que s’hagi produït la variació, i per fer-ho cal presentar una Sol·licitud de modificació al Registre General. Trobareu l’enllaç a aquest tràmit aquí.

Des de Ciutadania restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment o per si voleu constatar de quines dades disposem actualment. Ens podeu escriure a [email protected] o bé trucant al 93 8862100 (extensió 21206).

Notificació de les modificacions de les dades registrades al Registre Municipal d’Entitats de Vic
Etiquetat a: