Pla de Ciutadania i de les Migracions

S’ha iniciat el procés participatiu per al Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-2020.  El Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-2020 segueix la línia dels Plans iniciada amb el Pla 2009-2012 després de la signatura del Pacte Nacional per a la Immigració. Aquest Plans tenen caràcter transversal i agrupen les actuacions de la Generalitat en matèria de ciutadania i immigració per als quatre anys de durada del Pla. L’òrgan encarregat de l’elaboració del Pla de Ciutadania i de les Migracions és la Comissió Interdepartamental d’Immigració i és el Govern de la Generalitat qui aprova el Pla. Posteriorment, es redacten els Plans d’actuació que són la concreció anual d’aquest Pla a nivell d’actuacions i pressupost.

Per aquest motiu es  farà una sessió a Vic per a les entitats i el conjunt de la ciutadania el proper 22 de novembre de les 17:00 a les 20:00 h a l’edifici El Sucre (planta baixa).

La discussió es farà en torn als quatre eixos del Pla:

– Eix 1. Compromís amb una cultura pública comuna en una societat cohesionada.

– Eix 2. Polítiques per a la igualtat en la diversitat.

– Eix 3. Acollida de les persones refugiades que arriben a Catalunya.

– Eix 4. Gestió integral de les polítiques de ciutadania i les migracions.

 

Inscripció i informació

 

Procés Participatiu per al Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-2020
Etiquetat a: