S’ha publicat la RESOLUCIÓ TSF/1962/2019, de 16 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2019.

El termini per a la presentació de sol·licituds és fins el 9 d’agost. Us recomanem presentar telemàticament les vostres sol·licituds el més aviat possible per evitar col·lapsar el sistema els últims dies. 

Us fem arribar l’enllaç de e-tauler https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=215113&idens=1 on trobareu la resolució.

Recordar-vos que el formulari de sol·licitud  i l’annex 2 es troben disponibles a la pàgina web de tràmits (http://web.gencat.cat/ca/tramits)

Aprofitem per adjuntar-vos, també, la GUIA DE PROJECTES, recordant-vos que en el cas que presenteu algun projecte en la Línia D, us haureu de basar amb la GUIA:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/suport_a_entitats/guia_cospe

+ info aquí

Convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2019 (COSPE 2019)
Etiquetat a: