La conferència tractarà qüestions com la manipulació industrial dels aliments mitjançant els transgènics, pesticides agraris, additius alimentaris, irradiació nuclear per a conservar aliments, adobs químics i pèrdua de qualitat dels aliments per aquests motius. Aquesta pèrdua de qualitat i residus que ingerim provoquen en bona part les actuals pandèmies de diabetis, càncer, infarts… i l’aparició de noves malalties d’origen desconegut. Es plantejarà com una alimentació natural i les plantes medicinals, algunes prohibides, poden ser la solució a bona part d’aquest sofriment, sense oblidar la part emocional d’algunes malalties com a conseqüència de l’estil de vida i l’estrès actuals.

Josep Pàmies, fa més de deu anys que va abandonar els conreus dels camps amb productes químics i intensius i, des de la seva petita empresa familiar a Balaguer, es dedica a la producció de vegetals per al consum humà amb les tècniques tradicionals i el respecte al medi ambient. Ha estat processat per dur a terme accions contra la proliferació de conreus transgènics a Catalunya, així com altres experiments. Per exemple, per haver segat simbòlicament un camp de transgènics el 2003, se li varen demanar 4 anys de presó i 50000 euros d’indemnització. Però potser la lluita que li ha donat més popularitat és la de voler introduir la planta “Stevia” a Catalunya i l’Estat espanyol que ha topat amb la insensibilitat de l’Administració i l’oposició frontal de la indústria farmacèutica. Impulsor de l’Associació “Dolça Revolució”, a partir del conreu i de l’ús d’aquesta planta, és considerat actualment un dels pagesos més crítics i amb més projecció del nostre país. Fa un mes que ha publicat el llibre Una Dolça Revolució que parla de tots aquests temes i de com afrontar-los.

Josep Pàmies : Alimentació natural per a prevenir i plantes medicinals per a curar.