Tindrà lloc al nostre canal Youtube:
www.youtube.com/channel/UCpIWhEzmE8OJfTf54S-2knA

Els socis/es, si ho preferiu, podreu seguir-la i participar a través de Zoom en l’enllaç que rebreu el dia abans.

Quins són els fets més rellevants del nostre passat que reflecteixen les mutacions socials de la nostra espècie? Farem aquest recorregut d’una manera sintètica, amb una mirada a vol d’ocell.
I quin és el futur de les nostres societats? No ho sabem. Tenim moltes dificultats per anticipar-ho, com si ho miréssim pel forat d’un pany, però podem plantejar escenaris amb graus de probabilitat significatius.

Narcís Mir (Girona, 1949), és Enginyer Industrial, Economista, Titulat en Ciències Socials i Master en Gestió Pública. Ha ocupat diferents càrrecs a l’Administració de la Generalitat: Director general de Modernització de l’Administració, Director general d’Innovació i Organització de l’Administració, Subdirector general de Seguretat Industrial, Subdirector general d’Indústria, …. Ha estat president del “Fòrum Preventia” i director del “Observatori del Risc”.
Autor dels llibres “Una introducció a l’economia del risc industrial” i “Societat, Estat i Risc”; i coautor de “La innovació tecnològica”, “Risc ambiental” i “Converses sobre seguretat”.

Narcis Mir i Soler: Mirant el passat a vol d’ocell, mirant el futur pel forat d’un pany.