Esther Vivas : El negoci de la crisi i la resposta social indignada

12 abril 2013

En la conferència s’analitzarà l’origen de la crisi actual, els interessos que se’ns intenten amagar, i les respostes que es van produint tant a Catalunya i l’Estat espanyol com arreu del món, el significat d’aquestes mobilitzacions i les seves conseqüències

Amaya Olivas : JUTGES I DRETS SOCIALS.

14 juliol 2024

Creiem que en uns moments en què el funcionament de la Justícia forma part de l’actualitat quotidiana, en què es discuteix el mateix concepte del mot i en què alguns jutges s’han convertit en protagonistes de l’escenari polític del nostre

Gregorio Morán: EL NAUFRAGI DEL NOSTRE PERIODISME

18 gener 2013

En la conferència s’analitzaran les causes de la progressiva integració del periodisme en el sistema i la dificultat d’expressar opinions i transmetre informacions no mediatitzades pels poders polítics, econòmics… i s’exposaran les perspectives de futur que el conferenciant creu que