El Registre Municipal d’Entitats de Vic (RMEV) té per objectiu conèixer nombre d’entitats sense ànim de lucre de la ciutat, així com mantenir-ne actualitzades les seves dades, les seves finalitats i representativitat, per tal de fer possible una acurada política municipal de suport i foment de l’associacionisme i la participació ciutadana.

Com a objectius específics, el registre vol:

 • Actualitzar de manera permanent i sistemàtica les dades de totes les entitats i associacions del municipi
 • Conèixer els seus objectius i la seva representativitat
 • Observar la seva evolució interna i la seva implantació social
 • Col·laborar de manera generalitzada en la seva projecció i difusió
 • Propiciar la seva participació activa en els fòrums de participació ciutadana del municipi

Poden inscriure’s al Registre Municipal d’Entitats de Vic (RMEV) aquelles entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i que tinguin seu o delegació a la ciutat de Vic, presentant la següent documentació:

 • Sol·licitud d’inscripció
 • Estatuts diligenciats pel Registre General d’Associacions
 • Certificat d’inscripció al Registre General d’Associacions o document equivalent
 • CIF
 • Certificat del nombre de socis i càrrecs directius de l’entitat
 • Certificat reconeixent l’existència d’una delegació a Vic, amb menció expressa de la seva seu social i de les persones de contacte
 • Documentació opcional (pressupost, programa d’activitats de l’any en curs, logotip, …)

Més informació del tràmit, documentació a presentar i oficines de registre de la documentació a aquest enllaç.

Per a més informació sobre aquest registre, consulteu el Reglament del Registre Municipal d’Entitats de Vic (RMEV) aquí.