Des de l’espai Torre Jussana han elaborat el següent document per oferir un seguit de consells i recomanacions a l’hora de garantir l’accessibilitat en esdeveniments de l’àmbit associatiu.

Un esdeveniment públic i obert és l’ocasió perfecta per donar a conèixer una entitat. Quan organitzem qualsevol activitat estem comunicant, estem parlant de com és l’entitat, quins valors defensa, com es relaciona amb el seu entorn i amb les persones participants. Per un associacionisme sa, obert, participatiu i transformador fomentem esdeveniments accessibles i inclusius!

Un esdeveniment és accessible i inclusiu quan permet l’accés i la participació, en igualtat de condicions, de qualsevol persona, sigui quin sigui el nivell de les seves capacitats, habilitats i coneixements. I perquè així sigui, cal aplicar la mirada i els criteris inclusius en totes les etapes de la seva planificació.

QUÈ ÉS L’ACCESSIBILITAT

L’accessibilitat és la condició dels espais, les coses o les activitats que fa que qualsevol persona pugui arribar-hi, entendre-les i participar-hi.

 • L’accessibilitat física té a veure amb la distribució dels espais, les construccions, els elements arquitectònics i el mobiliari. Fa referència a alçades i amplades adequades, al desplaçament fàcil i a la superació còmoda de desnivells.
 • L’accessibilitat de la comunicació facilita l’emissió dels missatges i les propostes per diferents canals –sonors, visuals, tàctils– i en suports diferents –una pantalla, un fullet, un cartell, una persona.
 • L’accessibilitat cognitiva utilitza diferents idiomes, símbols i senyals per a fer entendre els espais i el que s’hi fa.

DISSENY DE L’ESDEVENIMENT

Abans de l’activitat, s’ha de tenir en compte diferents factors i fer-vos les següents preguntes:

 • A qui podeu escoltar? Qui us pot ajudar? Escolteu als qui en saben?
 • Quina activitat fareu i en quin espai es desenvoluparà? Quan avalueu les instal·lacions, heu de tenir en compte l’accessibilitat i fixar-vos en les rampes, els accessos, lavabos adaptats, tarimes o escenaris.
 • Què cal tenir en compte en espais interiors? Què cal tenir en compte en espais oberts?
 • Com hi arribarà la gent? Hi ha transport públic adaptat? Com són els accessos a aquest espai? Hi ha barreres arquitectòniques?
 • Si és necessari, cal preveure itineraris alternatius i ben senyalitzats perquè hi puguin accedir les persones amb mobilitat reduïda.
 • Hi haurà preus especials per a alguns col·lectius? Com, per exemple, descomptes per persones amb certificat d’exclusió social, persones jubilades, famílies monoparentals o nombroses, persones amb certificat de discapacitat, etc.?

DIFUSIÓ DE L’ESDEVENIMENT

En el moment de comunicar i promocionar l’esdeveniment, us recomanem utilitzar recursos i elements que redueixin obstacles i barreres d’accés a la informació. L’objectiu últim és que totes les persones hi accedeixin, en igualtat de condicions, i se sentin representades en la informació que fem servir tant en textos, imatges, àudios o vídeos.

 • L’elaboració de materials comunicatius accessibles, amb un llenguatge planer i en format Lectura Fàcil facilita l‘accessibilitat a totes les persones, sigui quin sigui el seu grau de discapacitat.
 • Escull els materials de difusió en diferents formats: visuals, auditius i audiovisuals.
 • Aplicar l’accessibilitat en la programació de webs i apps.
 • Si cal inscriure’s a l’esdeveniment, reservar un espai al formulari on poder sol·licitar les necessitats específiques.
 • Incorporar il·lustracions, discursos, dissenys o vídeos amb models i exemples que representin la diversitat i la interseccionalitat.

EXECUCIÓ DE L’ESDEVENIMENT

Per assegurar l’accessibilitat a la trobada i garantir la mobilitat de totes les participants, caldrà incorporar diferents aspectes:

 • Planificar la zona de cues i gestionar els torns. Com podeu permetre la llibertat total de moviment?
 • Si l’activitat -o l’itinerari- és llarg, recomanem incloure una zona de descans.
 • Cal planificar i elaborar els materials necessaris per explicar el funcionament de l’activitat.
 • Establir zones reservades per les persones amb diversitat funcional, per facilitar la lectura labial i per persones acompanyades de gossos pigall.
 • Incorporar diferents llenguatges i suports de comunicació per tal que les persones amb discapacitats visuals o auditives puguin participar plenament de l’activitat.
 • Incorporar la transcripció simultània, textual i de manera instantània en pantalles o en sistemes mòbils.
 • Us recomanem tenir una figura responsable en temes d’accessibilitat i un servei d’assistència per poder donar resposta a les incidències que puguin aparèixer.
 • Recollir les queixes i els suggeriments us ajudarà a millorar la pròxima trobada.
Com organitzar esdeveniments accessibles