A partir de les necessitats formatives expressades a la Mostra d’Entitats del passat mes de maig, l’Ajuntament de Vic publica l’oferta de formació associativa d’aquesta tardor orientada a totes aquelles persones que formen part d’entitats sense ànim de lucre de Vic.

 

El teixit associatiu és un agent que desenvolupa un rol protagonista en el desenvolupament i la cohesió social de la ciutat. Reconeixent la importància de què totes les persones que participen en les entitats disposin d’eines i coneixements per desenvolupar millor la seva tasca, l’Ajuntament ha organitzat un seguit de tallers i assessoraments individualitzats destinats específicament a aquest col·lectiu. Emmarcat en el servei de suport a les entitats de Vic, aquestes formacions responen a una de les prioritats establertes en el Programa de l’associacionisme i el voluntariat de Vic, elaborat a principis d’aquest 2023, en el qual quedava palesa la necessitat de potenciar determinades competències. Un cop detectada la necessitat d’oferir recursos formatius a les entitats de la ciutat, el contingut específic dels diferents tallers s’ha elaborat a partir de les necessitats que van expressar les entitats participants en la Mostra d’Entitats de Vic del passat 7 de maig. 

Es tracta d’una oferta formativa que inclou sis propostes en format de tallers i sessions d’assessorament individualitzat relacionats amb l’elaboració de pòdcasts, l’obtenció de fons públics i privats, l’autoprotecció en situació d’emergència mèdica, l’obtenció de la signatura digital de l’entitat, assessorament fiscal i la gestió de les violències masclistes en les organitzacions.

Totes les formacions són gratuïtes i tenen una durada d’una o dues sessions. Es combina el format presencial i el format online, i per poder-hi participar cal dur a terme la inscripció aquí. Les places són limitades i faran falta un mínim de 10 participants per dur a terme els tallers, excepte els assessoraments individuals. A continuació en trobareu tots els detalls:
1-Taller “Inicia’t al podcasting” (2 sessions)

Aquesta formació servirà per conèixer i aprendre els fonaments del pòdcast, el videopòdcast i altres formats de creació de continguts digitals per tal de potenciar l’apoderament i l’autonomia de les nostres entitats en la vessant digital i comunicativa. I que ens pot servir, alhora, per a desenvolupar competències en l’àmbit lingüístic, tecnològic, relacional o de cohesió, entre d’altres.

Veurem com amb pocs recursos, i que tenim a l’abast, podem crear i difondre els nostres propis continguts d’una manera senzilla i eficaç. Així doncs, passarem per aprendre quin material i programari necessitem, com fer-lo servir, com estructurar un guió o com difondre el contingut que hem generat, i de quina manera podem donar-li més visibilitat. Trobareu més informació aquí.

Dies: 16 i 23 d’octubre de 2023

Hora: de 17:30 a 19:30 h

Lloc: MediaLab, a la biblioteca Pilarin Bayés (Pg. De la Generalitat, 1)

Assessorament: Adrià Aparicio i Vic City Lab

Data límit d’inscripció: 13 d’octubre

2- Taller d’autoprotecció, suport vital bàsic i DEA

Aquest taller busca dotar als participats d’eines i recursos necessaris per identificar una situació d’emergència i saber com actuar. Entendre i aplicar el concepte de prevenció. Els continguts inclouen: Introducció i Cultura de l’Autoprotecció (conceptes de perill, autoprotecció i prevenció); Situacions d’emergència més freqüents i llur maneig; PAS (Protegir, Avisar, Socórrer), PLS (Posició Lateral de Seguretat), SVB (Suport Vital Bàsic); RCP (Ressuscitació Cardiopulmonar), OVACE (Obstrucció de la Via Aèria per Cos Estrany), DEA (Demostració de Desfibril·lació Externa Automatitzada). Activar el Sistema d’Emergències.

Dia: 4 o 28 d’octubre de 2023

Hora: de 18:00 a 21:00 h i de 10:00 a 13:00 h respectivament

Lloc: Centre Cívic de Can Pau Raba (C. Raval Cortines, 24)

Assessorament: Creu Roja

Data límit d’inscripció: 28 de setembre (per la sessió del 4 d’octubre) i 21 d’octubre (per la sessió del 28 d’octubre)

 

3- Assessorament per obtenir o renovar la signatura digital de l’entitat 

Des de l’entrada en vigor de la totalitat del Reglament de la Unió Europea, l’any 2016, que regula les identificacions electròniques, totes les entitats no lucratives que hagin de relacionar-se amb les administracions públiques necessiten disposar del certificat digital. A través d’aquest assessorament individualitzat us acompanyarem a l’hora d’obtenir-lo per primera vegada o bé renovar-lo en cas que estigui caducat.

Dies: segons demanda de l’entitat

Hora: a convenir

Lloc: Ajuntament de Vic (C. de les Basses, 3)

Assessorament: Àrea de Ciutadania de l’Ajuntament de Vic
4-Assessorament fiscal individualitzat per a entitats sense ànim de lucre de Vic 

Aquelles entitats que ho sol·licitin rebran un assessorament individualitzat de 60 minuts per poder resoldre tots els seus dubtes en matèria de fiscalitat. Només es podrà  disposar d’una sessió per entitat, tot i que es preveu la possibilitat d’acabar de resoldre dubtes puntuals i concrets que hagin sorgit de la trobada a través de correu electrònic. Aquest servei no gestionarà, en cap cas, els tràmits que es desprenguin de l’orientació facilitada i, per tant, és responsabilitat de l’entitat dur-los a terme.

Dia: a partir del 20 d’octubre, segons demanda de l’entitat

Hora: a convenir

Lloc: Tríada Assessors (C. Pare Gallissà, 15)

Assessorament: Tríada Assessors

Data límit d’inscripció: 16 d’octubre

 

5-Taller “Què són i com gestionem les violències masclistes dins les organitzacions 

Taller teoricopràctic per conèixer i explorar què són i com ens afecten les violències masclistes, i identificar com les abordem i gestionem dins les organitzacions des de una mirada feminista i comunitària.

Dia: 25 d’octubre

Hora: de 18:00 a 21:00 h

Lloc: El Pont, espai veïnal del Remei (Rambla Josep Terradellas, 13)

Data límit d’inscripció: 18 d’octubre

 

6-Taller “Captació de fons públics i privats” (2 sessions)

Quines opcions de finançament existeixen? Com podem accedir-hi? És el moment d’elaborar un pla de finançament per a l’associació! Amb aquest curs descobrireu estratègies i eines útils per obtenir noves vies de finançament procedents de l’àmbit públic, privat i de particulars. Els objectius són: Oferir eines i recursos sobre captació de fons privat; Conèixer el funcionament general del finançament públic; Pensar i actuar metodològicament per garantir la supervivència econòmica de l’entitat i la posada en marxa de nous projectes.

Continguts: D’on provenen els recursos econòmics actuals de l’associació?; Fonts de finançament existents; Elaboració del pla de captació de fons; Captació de fons d’organismes públics; captació de fons privats.

Dies: 19 i 26 d’octubre

Hora: de 17:30 a 20:30 h

Lloc: format online

Assessorament: Torre Jussana

Data límit d’inscripció: 13 d’octubre

 

Aquesta oferta s’adreça exclusivament a membres d’entitats sense ànim de lucre de Vic. Cada membre de l’entitat que hi vulgui assistir haurà d’omplir aquesta inscripció individualment i enviar-la a través del correu [email protected], a través de WhatsApp al 680125454 o bé presencialment al C. de les Basses 3 de Vic.

L’Ajuntament de Vic ofereix diverses formacions gratuïtes al teixit associatiu de la ciutat
Etiquetat a: