El passat 16 de desembre, al Palau de la Generalitat, el Govern va presentar els materials antiestigma de la salut mental per a administracions locals. La nota de premsa explica que aquests materials han estat elaborats per Obertament.org, organització nascuda el 2010, i impulsada pel Pacte Nacional de Salut Mental, una aliança d’entitats socials dedicades a la Salut Mental que té com a visió assolir una societat lliure de discriminacions on totes les persones, incloent-hi les que tenen algun problema de salut mental, puguin gaudir dels mateixos drets, deures i oportunitats.

Aquestes guies pretenen vehicular els diferents esforços existents en el territori, fomentar la participació i la col·laboració de les entitats locals involucrades. Es poden classificar en dos grans grups, segons si estan dissenyades per ser aplicades directament pels ens locals, o bé si han de ser posades a disposició des dels ens locals a les entitats territorials de salut mental o involucrades en la lluita contra l’estigma, i les taules locals de salut mental que estiguin desplegades al territori.

El paper de les entitats de voluntariat ha estat i continua sent, molt important en l’atenció a la salut mental. S’ha fet una gran feina promovent la solidaritat, respectant la dignitat de les persones i promovent la igualtat d’oportunitats de la persona, però cal ser conscients de que és un àmbit complex, ja que utilitzar les paraules adequades és primordial per parlar d’inclusió, reconeixement i respecte. Les paraules delimiten marcs mentals i un vocabulari acurat amplia mires i també comportaments, el que allibera de partir estigmes. Per la qual cosa us volem presentar alguns dels materials antiestigma que poden ser d’utilitat per a les entitats.

Trobareu tota la informació aquí

Materials antiestigma de Salut mental
Etiquetat a: