El 10 d’octubre de 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una Llei que té per objectiu desenvolupar i garantir els drets de les persones LGTBI i evitar situacions de discriminació i violència, per assegurar que a Catalunya i els seus municipis es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
Per donar resposta al repte que comporta la Llei, principalment als ens locals, sobretot per eradicar les actituds LGTBifòbiques, des del Consell comarcal d’Osona, els municipis de Vic, Manlleu, Torelló i la Mancomunitat La Plana, amb l’acompanyament en tot el procés de l’associació TALCOMSOM LGTB, vam engegar el procés d’elaboració del Pla Marc d’igualtat per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere,tot partint inicialment d’una fase de diagnosi que recollís la realitat de les persones LGTBI de la comarca i entenent que la realitat viscuda a la nostra comarca és ben diferent de la realitat de les grans ciutats. El resultat ha estat un pla que estableix un marc general d’actuació i orientació per als diferents municipis i ens de la comarca a fi de desenvolupar les polítiques LGTBI.

Aquest document recull tant la fase de diagnosi com el pla d’actuació. A partir de la seva aprovació i adhesió, seran els mateixos municipis els encarregats d’adaptar i desenvolupar les seves accions amb el suport i acompanyament de l’àrea responsable d’igualtat i polítiques LGTBI. Tot aquest procés no hauria estat possible si no hagués estat gràcies al suport de l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils de la Diputació de Barcelona i de la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya.

Document: Pla Marc Osona 2016

Autor: Consell Comarcal d’Osona

Any: 2016

Pla marc LGTB Osona

← Tornar a l’índex

Pla marc d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere