Després de la presentació del Catàleg i diccionari de competències i metacompetències transversals de l’acció voluntària, que va tenir lloc el passat 21 d’octubre, a la seu del Departament de Drets Socials, s’inicia ara un procés de participació obert a totes les persones voluntàries que hi vulguin participar

 

El divendres 21 d’octubre, el Departament de Drets Socials de la Generalitat va presentar Catàleg preliminar i Diccionari de Competències i Metacompetències de l’Acció Voluntària, una eina que ha de permetre, un cop aprovat i validat, ser la base a partir de la qual poder avançar cap a la identificació, certificació i acreditació de les competències que les persones voluntàries poseu en joc, tant en el moment de fer voluntariat com quan us formeu en voluntariat.

 

El Catàleg presentat és un document exhaustiu i rigorós que pretén identificar totes aquelles competències que potencialment es podrien arribar a desenvolupar fent voluntariat, identificant-ne una seixantena.

 

Com veureu, el Catàleg també incorpora un part de definicions i una descripció dels diferents nivells d’assoliment.

 

El document és molt tècnic i serà d’ús de les entitats per a millorar processos com ara la selecció dels perfils de voluntariat més idonis, el disseny de les formacions i dels cursos i la certificació de les tasques i aprenentatges viscuts per les persones voluntàries durant el pas per l’entitat, entre d’altres. També podrà ser útil per altres agents com ara les empreses, les universitats, les escoles o les administracions públiques per activar processos diversos.

 

Ara el Departament de Drets Socials, a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, ha obert un procés participatiu que romandrà actiu fins al 30 de novembre per tal que les persones voluntàries pugueu dir la vostra i aportar la vostra visió sobre allò que s’aprèn fent voluntariat.

 

Per fer-ho, es crida les persones voluntàries a, bé respondre una enquesta amb un conjunt de preguntes, bé poder acostar-se presencialment a una de les trobades territorials que s’han organitzat el mes de novembre i participar i fer arribar la veu al Departament. La intenció d’aquest procés participatiu és poder escoltar i recollir en primera persona quines són les vostres experiències en relació als aprenentatges vitals que viviu quan feu voluntariat i totes les opinions, valoracions i respostes que es recullin serviran per millorar aquest Catàleg, que sens dubte serà –en un futur proper- una eina molt útil per a les entitats de voluntària, ja que servirà per millorar la nostra gestió i reconèixer i fer més visible la tasca voluntària que tots i totes feu cada dia.

 

Si voleu participar a alguna de les sessions territorials, seguidament us passem el calendari i l’enllaç al formulari per poder-vos inscriure.

 

·       Manresa: 8 de novembre, de 17h30′ a 20h al Casal de Gent Gran MANRESA, Carrer Circumval·lació, 60

·       Tortosa : 10 de novembre de 17h a 19h30′, al Casal Cívic i Comunitari TORTOSA, Carrer Alfara de Carles, 27-33

·       Girona: 17 de novembre de 17h a 19h30, al Casal Cívic i Comunitari GIRONA – MONTILIVI, Carrer del Doctor Josep Ametller Viñas, 56

·       Tarragona: 18 de novembre, de 17h30′ a 20h, a la Casa del Mar de TARRAGONA, Carrer d’en Francesc Bastos, 19

·       Barcelona: 22 de novembre de 17h30′ a 20h, al Casal Cívic i Comunitari BARCELONA – BARCELONETA, Carrer Baluard, 28

·       Granollers: 24 de novembre, de 18h a 20h30′, al Casal Cívic i Comunitari GRANOLLERS – CENTRE, Carrer Nou, 22

 

Us animem a participar i dir-hi la vostra! Si no podeu venir presencialment, també podeu participar en línia a través del portal Participa.gencat.cat

S’inicia el procés de participació en relació al Catàleg de competències de l’acció voluntària
Etiquetat a: