Amb l’aixecament de la suspensió de terminis administratius degut a la COVID-19, l’Ajuntament de Vic obre convocatòria de subvencions per entitats sense ànim de lucre, destinades a projectes d’interès social. El passat 12 de juny de 2020, es va publicar la convocatòria de subvencions per a les entitats sense ànims de lucre de la ciutat de Vic inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Vic.

Un any més, l’objecte d’aquestes bases és regular i fixar criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament a través del Departament de Benestar i Família destinades a finançar a programes o projectes d’interès social a Vic realitzats per entitats sense ànim de lucre que complementin i donin suport a serveis de competència municipal en aquest àmbit o siguin d’interès públics local.

Aquests projectes s’hauran de concretar en el finançament d’activitats adreçades a les següents línies i objectius específics:

  1. Projectes de suport a la infància, a l’adolescència, la joventut i famílies amb situacions de vulnerabilitat social.
  2. Pobresa i exclusió social.
  3. Promoció i protecció de les persones grans.
  4. Promoció a l’autonomia i atenció a la dependència.
  5. Projectes i activitats de participació i sensibilització amb col·lectius vulnerables.

La documentació s’haurà de presentar de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica  de l’Ajuntament de Vic. El termini de presentació serà d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria (corresponent a la data de publicació de l’anunci al BOP), és a dir, fins el 13 de juliol de 2020 inclòs.

Podeu consultar les bases de la convocatòria de la subvenció i demés informació aquí 

A més, enguany degut a la situació actual, s’ofereix a les entitats interessades en sol·licitar aquesta subvenció poder resoldre qualsevol dubte que tinguin al respecte a través de la plataforma Jitsi Meet el proper 19 de juny de 2020 a les 13h. Per participar en la sessió només cal clicar l’enllaç següent.
Igualment, si les entitats tenen qualsevol dubte, es poden dirigir a [email protected] o trucar o enviar whatsapp al telèfon de Ciutadania – 680125454.
Convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes d’interès social
Etiquetat a: